Služby

Poradenská činnosť pri návrhu rozvádzačov NN
Projekcia silnoprúdových elektroinštalácií a rozvádzačov NN
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení NN a spotrebičov